Over Ons

 • Label

  Zegt men dat uw kind ADHD heeft, hoogbegaafd is, dyslectisch is, PDD-NOS heeft of ADD, of een andere diagnose? Heeft u het gevoel dat het label uw kind niet helpt?

 • FANTASTISCH

  Uw kind is bijzonder. Wij helpen u kijken naar uw kind. En we leren de juf of meester kijken naar uw kind. Zo komen we samen tot leren. Zodat uw kind met plezier naar school gaat.

 • BEGELEIDING BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN

  Binnen de praktijk wordt gewerkt met de methode Mediërend Leren® die zich baseert op de positieve ontwikkelingspsychologie. Het coachen is oplossingsgericht en toekomstgericht.

 • OPLOSSINGSGERICHT

  Wij richten ons op de oplossing en niet op het etiket of het probleem. Wij gaan samen met uw kind en u op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.

89

Voeg uw eigen tekst toe

64

Voeg uw eigen tekst toe

101

Voeg uw eigen tekst toe

100

Voeg uw eigen tekst toe

EXECUTIEVE FUNCTIES

Wat zijn het?

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Wanneer nodig?

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Cognitieve functies

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Etiket

We vragen op school dat het kind de leerkracht volgt. En als het kind niet volgt valt het op. We vinden dat het kind te snel of te langzaam is. Of opvalt door zijn gedrag.

Vaak volgen er gesprekken met u als ouder en dan kan er besloten worden dat er hulp moet komen. Er volgt een observatie, er komt een onderzoek of er wordt een test afgenomen.
Daarna komt er een diagnose en kan er eindelijk hulp komen…

Maar uw kind is toch meer dan zijn diagnose???

Een “etiket” kan als uitgangspunt dienen en handig zijn, maar mag nooit de basis van het kind worden.
Door anders te kijken naar een diagnose helpen wij uw kind weer gezien te worden en de leerkracht om met uw kind om te kunnen gaan. Een leraar is er voor een kind. Om het kind te leren.
Dat kan als leren leuk is. Maar als het kind opvalt, dan is het niet leuk. En dan komt het kind niet tot leren.
De wens is dat de leerkracht en het kind elkaar begrijpen.

MEDIËREND LEREN

Wat is het?

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Hoe werkt het?

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Wanneer is het geschikt?

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Geregistreerd merk

Mediërend Leren® is door StiBCO geregistreerd bij het octrooi/merkenbureau.

Meer weten?

Klik hier voor een uitgebreide achtergrond over Mediërend Leren.

WERKWIJZE

“Leer denken in mogelijkheden en niet vanuit een diagnose!”

(C.B.K.)

Kennismaking

Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismaking in onze praktijk zodat u zelf kunt zien en ervaren wat Mediërend Leren® inhoudt. Mocht u besluiten om tot begeleiding over te gaan, dan volgt een intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt altijd plaats samen met het kind en met de ouder(s). Volledige openheid en eerlijkheid is namelijk een voorwaarde voor gemedieerde leerervaring.
Met andere woorden: alleen dan heeft Mediërend Leren® zin en resultaat. Daarom is (zijn) de ouder(s) aanwezig als er met het kind gewerkt wordt. U bent dus direct betrokken bij wat wij met uw kind doen. U ziet, hoort en ervaart zelf wat er gebeurt.

Tijdsduur

Aangezien ieder kind en iedere hulpvraag uniek is, kent Mediërend Leren® geen vast traject of een vastgesteld aantal sessies. In overleg met het kind en de ouders stellen wij een plan van aanpak op, waarin duidelijk vermeld staat wat het te behalen doel is.
Een sessie bestaat uit 50 minuten begeleiding en 10 minuten administratie tijd.

Belangrijk

In overleg kan de begeleiding onder schooltijd op school plaatsvinden, mits er een (kleine) ruimte beschikbaar is. Gedurende het gehele traject is er contact en waar nodig ondersteuning voor leerkracht en ouders. Voor maximaal resultaat is samenwerking en afstemming tussen school, gezin en De Interactie noodzakelijk.

Gebruikte materialen

Wij werken veel met IVP-materiaal. IVP staat voor Instrumenteel Verrijkingsprogramma. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind wordt er gewerkt met de IVP-instrumenten of met diverse spellen (Smart Games, Thinkfun, 999 Games). De spellen zijn uitgezocht op het trainen van cognitieve functies.

CONTACT

 • Adres: Gildenveld 26C, 3892 DH Zeewolde

 • Tel: 06-19960759

 • Email: info@leerdenken.nl

© Copyright - Leerdenken