Over Ons

 • Label

  Zegt men dat uw kind ADHD heeft, hoogbegaafd is, dyslectisch is, PDD-NOS heeft of ADD, of een andere diagnose? Heeft u het gevoel dat het label uw kind niet helpt?

 • FANTASTISCH

  Uw kind is bijzonder. Wij helpen u kijken naar uw kind. En we leren de juf of meester kijken naar uw kind. Zo komen we samen tot leren. Zodat uw kind met plezier naar school gaat.

 • BEGELEIDING BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN

  Binnen de praktijk wordt gewerkt met de methode Mediërend Leren® die zich baseert op de positieve ontwikkelingspsychologie. Het coachen is oplossingsgericht en toekomstgericht.

 • OPLOSSINGSGERICHT

  Wij richten ons op de oplossing en niet op het etiket of het probleem. Wij gaan samen met uw kind en u op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.

89

% Heeft leerachterstanden.

64

Pagina`s in een gemiddeld dossier!

101

Ontwikkeling kent geen leeftijd!

100

% Tevreden ouders en kinderen.

EXECUTIEVE FUNCTIES

Wat zijn het?

Onder executieve functies worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan.
De executieve functies is verzamelnaam voor denkprocessen voor het denken en uitvoeren van bepaalde handelingen.

Wanneer nodig?

– bij planning en besluitvorming;
– bijsturing of correctie van gedrag;
– nieuwe vormen van gedrag of veranderingen aanleren;
– gevaarlijke of moeilijke situaties;
– vast geroest gedrag of gewoontes moeten worden doorbroken.

Cognitieve functies

Interessanter wellicht zijn de cognitieve functies.
Lees meer

Etiket

We vragen op school dat het kind de leerkracht volgt. En als het kind niet volgt valt het op. We vinden dat het kind te snel of te langzaam is. Of opvalt door zijn gedrag.

Vaak volgen er gesprekken met u als ouder en dan kan er besloten worden dat er hulp moet komen. Er volgt een observatie, er komt een onderzoek of er wordt een test afgenomen.
Daarna komt er een diagnose en kan er eindelijk hulp komen…

Maar uw kind is toch meer dan zijn diagnose???

Een “etiket” kan als uitgangspunt dienen en handig zijn, maar mag nooit de basis van het kind worden.
Door anders te kijken naar een diagnose helpen wij uw kind weer gezien te worden en de leerkracht om met uw kind om te kunnen gaan. Een leraar is er voor een kind. Om het kind te leren.
Dat kan als leren leuk is. Maar als het kind opvalt, dan is het niet leuk. En dan komt het kind niet tot leren.
De wens is dat de leerkracht en het kind elkaar begrijpen.

MEDIËREND LEREN

Wat is het?

Dat is samenwerkend leren.
Wij met uw kind. Wat fout ging leert uw kind zelf te verbeteren.

Wij richten ons op de ontwikkeling van uw kind. Dat is wat anders dan alleen “leren”. Lesstof leren is tijdelijk,… ontwikkeling is blijvend. Dat is gericht op de toekomst. Dat kan omdat we leren koppelen aan emotie en gevoel. Dat blijft je altijd bij. Denk maar eens aan je minst leuke ervaring op de middelbare school. Die herinner je je nog. En de leukste ervaring ook.
Dat waren dus leermomenten!
Daarmee zeggen wij dat leren leuk moet zijn. En als het dat is, dan is het ontwikkeling, en als het ontwikkeling is dan is het blijvend. Weet jij nog precies wat jou tijdens die aardrijkskundeles is aangeleerd? Wij niet! Dat is dus lesstof leren en geen ontwikkeling.

Hoe werkt het?

Mediërend Leren® werkt door het te doen en te ervaren. Het kind doet het bij ons niet fout. We volgen het denken van het kind. Als een kind iets bedenkt dan is het altijd goed. Daarmee geeft het kind aan hoe het denkt en waar het staat. Wij sluiten daarbij aan. Wij geven nooit antwoorden. Als het kind het antwoord niet kan bedenken, geven wij een tip. Een opmerking of vraag. Daarmee kan het kind verder. Zo komen we verder.
We willen het antwoord niet geven. Want dan is het niet meer van uw kind. Het is ons antwoord. En dat is altijd een fout antwoord. Want het gaat niet om ons maar om uw kind. Uw kind daagt ons uit. Door ons mee te laten kijken in zijn brein. We sluiten aan en helpen mee om het doel te bereiken. Dat kan zijn: leren rekenen, leren concentreren, leren spellen.

Daarom zeggen we bij Mediërend Leren® dat de begeleider (wij) tussen het kind en de leerstof in staan. Wij activeren het vermogen bij uw kind om zelf oplossingen te bedenken.

Wanneer is het geschikt?

Alle kinderen hebben baat bij onze begeleiding. Die wordt gegeven volgens Mediërend Leren. Maar u komt waarschijnlijk omdat er een probleem is. Uw kind heeft waarschijnlijk een diagnose. Bijvoorbeeld ADHD, ADD, ODD, PDD-NOS, autisme, Downsyndroom, hoogbegaafdheid, leer- en of gedragsproblemen, faalangst of sociale en/of emotionele problemen.
Een *diagnose is niet perse fout. Uw kind is meer dan dat. Uw kind heeft kwaliteiten.
Wij maken een analyse van wat er mis gaat. Dan zetten we de talenten van uw kind in om zijn probleemoplossend vermogen te vergroten. En daarmee zijn vaardigheden. Dit ontwikkelen gebeurt op alle gebieden. Dus verbaas uzelf niet dat als er een rekenprobleem opgelost wordt,dat uw kind ook geleerd heeft om zijn kamer op te ruimen. Bij ons gaat het om ontwikkeling en niet om leren. En ontwikkeling is blijvend!
*Een officiële diagnose kan wel als voorbeeld dienen, maar wij gaan altijd op zoek naar de specifieke krachten van een kind.

Geregistreerd merk

Mediërend Leren® is door StiBCO geregistreerd bij het octrooi/merkenbureau.

Meer weten?

Klik hier voor een uitgebreide achtergrond over Mediërend Leren.

WERKWIJZE

“Leer denken in mogelijkheden en niet vanuit een diagnose!”

(C.B.K.)

Kennismaking

Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismaking in onze praktijk zodat u zelf kunt zien en ervaren wat Mediërend Leren® inhoudt. Mocht u besluiten om tot begeleiding over te gaan, dan volgt een intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt altijd plaats samen met het kind en met de ouder(s). Volledige openheid en eerlijkheid is namelijk een voorwaarde voor gemedieerde leerervaring.
Met andere woorden: alleen dan heeft Mediërend Leren® zin en resultaat. Daarom is (zijn) de ouder(s) aanwezig als er met het kind gewerkt wordt. U bent dus direct betrokken bij wat wij met uw kind doen. U ziet, hoort en ervaart zelf wat er gebeurt.

Tijdsduur

Aangezien ieder kind en iedere hulpvraag uniek is, kent Mediërend Leren® geen vast traject of een vastgesteld aantal sessies. In overleg met het kind en de ouders stellen wij een plan van aanpak op, waarin duidelijk vermeld staat wat het te behalen doel is.
Een sessie bestaat uit 50 minuten begeleiding en 10 minuten administratie tijd.

Belangrijk

In overleg kan de begeleiding onder schooltijd op school plaatsvinden, mits er een (kleine) ruimte beschikbaar is. Gedurende het gehele traject is er contact en waar nodig ondersteuning voor leerkracht en ouders. Voor maximaal resultaat is samenwerking en afstemming tussen school, gezin en De Interactie noodzakelijk.

Gebruikte materialen

Wij werken veel met IVP-materiaal. IVP staat voor Instrumenteel Verrijkingsprogramma. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind wordt er gewerkt met de IVP-instrumenten of met diverse spellen (Smart Games, Thinkfun, 999 Games). De spellen zijn uitgezocht op het trainen van cognitieve functies.

CONTACT

 • Adres: Gildenveld 30C, 3892 DH Zeewolde

 • Tel: 06-19960759

 • Email: info@leerdenken.nl

© Copyright - Leerdenken