Het schoolplein

Als kinderen met elkaar op het schoolplein spelen is dat belangrijk voor de ontwikkeling van sociaal gedrag. De sociale vaardigheden verbeteren aanzienlijk wanneer kinderen vaker in kleine groepjes met elkaar spelen. Vooral fysiek spel helpt bij het ontwikkelen van sociale competenties bij kinderen.

Minder aandacht voor speeltijd

Helaas is er steeds meer aandacht voor de leerontwikkeling en steeds minder voor de speeltijd van kinderen. Je ziet steeds vaker dat de vrije speeltijd van kinderen wordt vervangen door activiteiten die gericht zijn op leren, maar divers onderzoek laat juist zien hoe belangrijk spelen is. De focus op leerprestaties van scholen en voorscholen zou dus niet ten koste mogen gaan van de belangrijke ontwikkelmogelijkheden die kinderen krijgen op het schoolplein.

Dit geldt zeker voor kleuters. Zij hebben speelervaringen nodig om sociale interacties te ervaren en door middel van fantasie rollenspellen te kunnen ontdekken.

Experiment Duitse kleuterschool

Jaren geleden heeft een kleuterschool in Duitsland een experiment uitgevoerd waarbij alle leer- en aan leren verwante materialen uit het klassenlokaal werden verwijderd. Al het speelgoed werd samen met de kinderen in grote containers geplaatst en wat overbleef in de klas waren een houten glijbaan, dekens, een paar matrassen en kussens en een enkele stoel. Ook al het buitenspeelgoed, de fietsjes, de schommels e.d. werden verwijderd. Wat op het schoolplein overbleef was het schoolplein met stenen, een zandbak en natuurlijk de bomen rond om het schoolplein.

Aanvankelijk wisten de kinderen niet wat ze moesten doen, zowel in de klas als buiten op het schoolplein. Echter binnen 3 maanden was daar een verandering in gekomen. In de klas werden tenten gemaakt en begonnen kinderen uit zichzelf met rollenspellen, gebruikten ze de dekens om zich te verkleden en ontstonden er denkbeeldige werelden. Buiten werden de kinderen zich bewust van het feit dat er blaadjes en stokjes van de bomen vielen en dat je daarmee kon spelen. Een gevonden steentje werd gebruikt om lijnen te tekenen op de stenen van het schoolplein. Je kon zelfs, zo ontdekte een jongen, met het zand uit de zandbak een lijn trekken op het schoolplein.

Verandering in gedrag

De grootste verandering werd echter opgemerkt door de ouders. Na 4 maanden begonnen de ouders verschil te merken in het gedrag van hun kinderen. Er werd minder ruzie gemaakt, de kinderen waren minder snel boos, waren meer bereid tot overleggen en hadden meer geduld en respect voor elkaar en de ouders gekregen. Na een jaar werd in overleg met de ouders  besloten om de klas en het schoolplein zo te laten.

Hoe mooi zou het zijn als we een dergelijk experiment ook hier zouden doen? Kleuters leren door te spelen en te doen en te voelen en te ervaren.

Hoe is dit in de kleutergroep op de school van jouw kind? Is daar tijd om te spelen en te ervaren of richt men zich vooral op het leren en de leermomenten?