Cognitieve functies

Cognitieve functies spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Emiel van Doorn heeft de methodiek ontwikkeld om cognitieve functies efficiënt te kunnen gebruiken, gebaseerd op ‘de deficiënte cognitieve functies’ van prof. dr. R. Feuerstein.
Je ontwikkelt je cognitieve functies, het gereedschap dat je nodig hebt om te kunnen denken als kind. Hoe goed je deze ontwikkelt, is grotendeels afhankelijk van je ‘leer’omgeving.

Bij het verwerken van informatie spelen allerlei mentale processen een rol. Je hebt je geheugen nodig, maar ook taal, oriëntatie, aandacht en het vermogen om problemen op te lossen, concepten te vormen en dingen voor je te zien. Daarnaast zijn redeneren, rekenen, lezen en schrijven, plannen maken en initiatieven nemen zaken waarvoor je de cognitieve functies nodig hebt. Je gebruikt je cognitieve vaardigheden dus voortdurend. Het zijn functies waarmee informatie uit de omgeving op een juiste manier geordend en verwerkt wordt.

Naar de mening van Feuerstein hebben mensen de mogelijkheid om hun cognitief functioneren te optimaliseren. Deze modificeerbaarheid wordt teweeggebracht door de mediërende leerervaringen. Hierdoor ontwikkelt elk mens efficiënte denkvaardigheden en groeit zo uit tot iemand die zelfstandige en onafhankelijk leert.

Deze cognitieve functies zijn zo essentieel dat we bij het ondersteunen en het begeleiden van jongeren ons er steeds bewust van moeten zijn welke cognitieve functies het kind beheerst en welke cognitieve eisen de opdracht en/of taak vragen. Het is belangrijk om te controleren of deze cognitieve functies matchen. Zo niet dan de cognitieve functies aanbieden in plaats van te blijven uitleggen en te blijven herhalen.
Bron: www.stibco.nl