Sommige kinderen kunnen niet naar school.

Niet omdat zij niet leerbaar zouden zijn, integendeel.
Ze willen heel graag, ze passen alleen niet in ons schoolsysteem van het “gemiddelde” kind.
Zij hebben andere uitdagingen nodig, een andere taal of reken methode, anders mogen leren en niet afgerekend worden op Cito en methode toetsen.

Omdat wij vinden dat elk kind recht heeft op onderwijs sponsoren wij ieder jaar een kind dat door welke omstandigheid dan ook het reguliere onderwijs niet meer kan volgen.

Sommige kinderen kunnen wel naar een particuliere school, echter zijn daar kosten aan verbonden die veel ouders niet kunnen betalen.
Wij nemen deze kosten op ons en hopen daarmee een kind het recht op leren terug te kunnen geven want ieder kind heeft recht op ontwikkeling!

Mocht u mede sponsor willen worden dan neem gerust contact met ons op.